Liseler için Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisans Eğitimi Seminerleri

Planlama, Hazırlık ve Başvuru Süreçleri

Yurtdışında eğitim kavramı iki farklı bakış açısı ile açıkla-nabilir. İlk bakış açısı “küreselleşme” gerçeği ve öğrencilerin “dünya vatandaşı” olmak için gereken eğitimi ve şartları karşılama amaçlı aldıkları yerel eğitimle alakalıdır. Ders programları dünyanın hemen hemen her ülkesinde her seviyedeki eğitimler için artık küresel bir bakış açısıyla birbirlerine paralel düzeyde hazırlanmaktadır. Gelişen teknoloji ve yüksek seviyedeki entegrasyon bu küreselleşmeyi kaçınılmaz hale getirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Türkiye her yıl binlerce öğrencisini Amerika Birleşik Devletleri’ne göndermektedir.

İkinci bakış açısı ise uluslararası eğitimi, sınır-ları aşan bir eğitim tecrübesi olarak ifade eder. Başka bir deyişle, öğrenciler anavatanları dışında farklı okullarda eğitim görmek için seyahat etmektedirler. Genellikle, “yurtdışı eğitimi” ya da “öğrenci değişimi” olarak adlandırılan bu programlar, öğrencilerin ülkelerinde eğitim aldıkları okulları tarafından zorunlu ya da seçmeli bir tecrübe olarak kendilerine sunulmaktadır. Böyle kapsamlı bir deneyim, öğrencileri her gün daha hızlı küreselleşen dünyaya adapte ol-masına ve hazır olmasına yardımcı olur.

Bu tarzdaki uluslararası eğitim ile küresel bakış açısının gelişmesi, kültürel farkındalık, hoşgörü ve evrensel değerlerin anlaşılması daha iyi sağlanabilir. Sanattan ticarete kadar hayatın her alanında yer alan “küreselleşme” insanların düşünme ve davranış şekillerini değiştirir ve bunun doğal bir sonucu olarak eğitim sistemleri de bu değişime uyum sağlar. Dolayısıyla, uluslararası bakış açısına sahip öğrenciler dijital çağa ait sürekli değişen dünya gerçeklerine karşı daha uyumlu ve hazırlıklı olurlar. Yukarıda bahsedilen hususlarla alakalı olarak, yüz binlerce öğrenci küresel eğitimi tecrübe etmek için ülkelerini belli bir süreliğine terk etmektedirler. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) göre, dünya üzerinde yaklaşık 3 milyon uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Uluslararası öğrencileri cezbeden ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri ise bir milyona yakın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Türkiye her yıl binlerce öğrencis-ini Amerika Birleşik Devletleri’ne göndermektedir. Kendi imkânlarıyla ya da devlet desteği ile binlerce öğrenci bir yabancı dil öğrenmek veya geliştirmek, lisans, yüksek lisans veya doktoralarını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahatler gerçekleştirmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim almak isteyen bu öğrencileri çok ciddi ve yoğun bir hazırlık süreci beklemektedir. Bu yoğun hazırlık süreçlerini bir danışman kontrolünde yapmaları öğrenciye hem zaman hem finansal olarak ciddi tasarruflar sağlayacaktır. Bir uzman danışmanın yardımıyla en kaliteli eğitimi en uygun burs oranlarıyla gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

SEMİNERLERİN
FAYDALARI

Programa dahil olan katılımcılar, ABD’de eğitimine devam etmek isteyen bir öğrenciyi bekleyen süreç hakkında genel bilgi birikimine sahip olacaklardır. Devletleri’nde lisans eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak hem bireye hem de etki alanındaki insanlara vazgeçilmez ve hayat değiştirme potansiyeli olan fırsatlar sunabilmektedir. “Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisans Eğitimi için Eğitim Seminerleri”, USA International Education Consulting LLC’nin uzman kadroları tarafından verilmektedir.

SEMİNERLER HAKKINDA

Kısa bir girişten sonra ilk seminerlerimizin odağı hedef okulların belirlenmesi ve belirlenen okulların neler gerektirdiği üzerine olmaktadır. Bu seminerler zaman yönetimin-den uluslararası sınavlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsayan detaylı bir seminer serisinden oluşmaktadır. Sonrasındaki seminerlerde ise Amerika Birleşik Devletleri’ne adaptasyon süreci üzerine yoğunlaşıyoruz. Vize süreçleri, ABD’deki eğitim sistemi, akademik kültür ve denklik işlemleri gibi oldukça ayrıntılı seminerlerle devam ediyoruz. Seminerlerin sonunda katılımcılar Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans eğitim süreci hakkında oldukça derin bir bilgi birikimine sahip oluyorlar. Seminerler toplam 3 saatlik 2 ya da 3 farklı sunumla tamamlanacaktır. Soru cevap bölümlerine özel zaman ayrılmaktadır.

SEMİNERLERİN İÇERİĞİ
BAZI BAŞLIKLAR

 • Sayılar ve istatistikilerle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yüksek Öğretim Sistemi
 • Zaman yönetimi. 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı planlama, hazırlık ve başvuru süreçleri. (Müfredat dışı etkinlikler-extra curricular activities).
 • Lokasyon belirleme
 • Kolej ve üniversite belirleme. En iyi okullar ve kabul kriterleri
 • Bölüm ve alan belirleme
 • ABD’deki okullara lisans eğitimi başvurularındaki belgelendirme
 • Başvuru platformları. (The Common App, Coalition App)
 • Burs Başvuruları
 • Uluslararası sınavlar (IELTS, TOEFL, SAT, ACT)
 • Niyet mektubu içeriği ve yazımı. Özgeçmiş hazırlama. En iyi okulların sorduğu soruların cevaplanması

SEMİNERLER KİMLER İÇİN UYGUN? 

 • Eğitim kurumları yöneticileri ve idarecileri 
 • Öğretmenler. (Lise öğretmenlerinin seminerleri alması özellikle tavsiye edilmektedir.)
 • Lise 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri
 • Psikolojik danışman-rehber öğretmenleri
 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim süreçlerini öğrenmek isteyen veliler 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın:
info@usainternationaleducation.com