Durum

John’un annesi oğlunun üniversite başvurusuna hazır olup olmadığı konusunda bizden yardım talep etti. John 11. sınıfa yeni başladığından çok acelesi olmadığını düşünüyordu. Annesi, oğlunun akademik potansiyelini görmek ve başvurular için yapılması gereken hazırlıkları değerlendirmek istediğinden akademik tavsiyeler içeren bir rapor hazırlamamızı talep etti.

Zorluklar

John 11. sınıfa yeni girmiş olmasına rağmen, ne kendisi ne de ailesi, üniversite başvuruları sırasında not ortalamasının (GPA) öneminin farkında değildi. John’un 9. ve 10. sınıftaki akademik performansı yetersizdi ve önceki iki yıldaki not ortalaması 2.89 / 4.00 idi. Bu not ortalamasını artırması gerekiyordu. Ayrıca, güz döneminin ilk haftası olduğu için (11. sınıf), lisesindeki ders seçimleriyle ilgili sadece birkaç öneride bulunabildik.

Sonuç

John not ortalamasını 3.1 / 4.00’ün üzerine çıkardı. Kendisi için hazırladığımız Yol Haritası Raporuyla (Road Map Report) akademik potansiyelini net bir şekilde gördüğü için, lise derslerine ve üniversite başvurularına ciddi bir motivasyon sağladı. Raporda önerilen ders dışı etkinlikleri tamamladı ve yaz boyunca (12. sınıftan hemen önce) daha fazla okul dışı etkinliğe (extra-curricular activities) katılma kararı aldı. Raporda listelediğimiz üniversitelerle ilgili bilgiler (kabul oranları, kabul edilen öğrencilerin SAT puanları, sıralamalar, vb.) kendisi için de belirli hedefler belirlemiş ve motivasyonunu artırmış oldu.

USA International Education Consulting John’a Nasıl Yardımcı Oldu?

45 dakikalık bir ön danışma oturumundan (25 soru) sonra, John’un akademik potansiyelinin tamamını belirledik. Özellikle John’un geçmiş akademik durumuna (9. ve 10. sınıflar) odaklanan bir Yol Haritası Raporu hazırladık. Ancak, not ortalamasını 3.10 / 4.00’ün üzerine çıkarmasına yardımcı olacak bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu da biliyorduk. Mevcut ders programındaki 2 dersin değiştirilmesini önerdik. Raporda, SAT puanlarını artırabileceği ve kullanabileceği belli kaynaklar da önerdik. Raporu tasarlarken her zaman motivasyonlu bir dil kullandık. Ayrıca, John için olası ders dışı etkinlik alternatiflerini vurguladık. Son olarak, John üniversitede okumak istediği programa çoktan karar verdiğinden, profiline en uygun okulların listesini hazırladık.